Kuldemedie R452B (Brannklasse: A2L)

R452B Kuldemedie 11Kg

Varenr: 81452B9
Lev. varenummer: "R452B1"
Varebeskrivelse: R452B stålsylinder (depositum)
GWP: 698
Kuldemedie fylling: 11 kg
Olje: POE
Produktinformasjon
Handelsnavn: Solistice L41yR452B har tilnærmet lik kapasitet som R410A og benyttes på chillere, varmepumper m.m.

MERK!
- F-gass avgift og depositum kommer i tilegg til prisen under
- Kuldemedie bestilles i kg

Depositum 1000 kr.
Kontakt oss for mer informasjon