Prisendringer gjeldende fra 01.01.2021

På bakgrunn av prisvarsler fra våre leverandører, ser vi oss nødt til å justere listepriser fra 01.01.2021

Prisøkningen gjøres på bakgrunn i varslet prisøkning fra leverandører samt en svekket norsk krone.

Avhengig av produktgruppe så vil vårebrutto listepriser vil økes med 5-7% i snitt.

Særavgifter på kuldemedier følger statens satser, men er indikert med en økning på 8,6% i statsbudsjettet.

Mvh. Børresen Cooltech AS

Last ned dokument her

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...