Lukk filter
Det ble ikke funnet noen produkter til denne filtreringen!
Kuldemedie R1234yf Kuldemedie R1234yf
Handelsnavn: Opteon yf, Solstice yf Oljetype: POE GWP: 4 Kokepunkt: -26.0 °C Branntetthetsklasse: A2LA2L MERK! - F-gass avgift og depositum kommer i tilegg til prisen...

Your Browser does not support this Website

Please use another Browser like MS Edge, Google Chrome, Firefox etc ...